Disclaimer

Disclaimer
Op alle foto’s op sport-picture.nl berust copyright. Alle inhoud van deze website is eigendom van sport-picture.nl en dient niet gebruikt te worden voor andere praktijken. Indien u in het eigendom wilt komen van een of meerdere foto’s van sport-picture.nl wordt u aangeraden contact op te nemen via: info@sport-picture.nl

Niets van deze website gepubliceerde inhoud, foto’s of overige inhoud mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopie’n en/of opnamen te maken, printen, elektronisch of op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van sport-picture.nl.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming worden gedownload, vermenigvuldigd of gebruikt voor andere websites.
Copyright sport-picture.nl © 2013 – 2016, Alle rechten voorbehouden.